Primjena naučenih tehnika vezenja u izradi vezova sa područja Korduna - I