Izradili smo osam smjernica kroz projekt „Mreža za aktivaciju mladih“ u kojemu je naša udruga jedna od partnerskih organizacija.

Svi dokumenti nalaze se na linku https://zamisli.hr/index.php/mreza-za-aktivaciju-mladih/180-smjernice-mreze-za-aktivaciju-mladih

Projekt Mreža za aktivaciju mladih sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Rujan 2021.

Tekst: Valeria Čermak

U prostorima Društvenog centra Novo Čiče, provedena je još jedna tematska radionica u kojoj su mladi imali priliku razviti još jednu novu vještinu, a to je vještina „slikanja“ fotoaparatom kojeg danas gotovo svi imaju u džepu - mobitelom.