Kako bi iskoristili potencijale etno naselja Novo Čiče, u kojem se nalaze tri tkalačka stana te sav potreban pribor za preradu lana, pokrenut je projekt "Od lana haljina tkana". Projekt je pokrenut 2016. godine sa svrhom očuvanja tradicije sijanja, prerade (čupanje, namakanje, stupanje, trljenje, češljanje, predenje, bijeljenje), snovanja i tkanja platna te u konačnici primjena ručno tkanog lanenog platna u svakodnevnom životu.

Edukacija i osposobljavanje mladih preradi lana i tradicijskim tekstilnim vještinama također je jedna od glavnih zadaća projekta. U sklopu projekta članovi društva snimili su dokumentarni film koji obuhvaća cijeli proces obrade lana od sjemena do platna. Etno haljine završni su proizvod ovog projekta. Haljine su modernog kroja, izrađene od tkanog lanenog platna ukrašene tradicionalnim tehnikama ukrašavanja (prebor, vez, šlinganje, štikanje).

Projekt "Od lana haljina tkana" i istoimeni film prezentirali smo više puta u Novom Čiču, Velikoj Gorici te Zagrebu, Sunji, Glini, Klisu i Ivanić Gradu. Kroz dvije godine od početka provedbe projekta naši ciljevi i ideje rasli su i širili se. Trenutni glavni cilj društva je otvaranje edukativnog centra za preradu lana u kojem bi bili izloženi eksponati cijelog procesa obrade lana. Osim kao izložbeni prostor, centar bi bio mjesto održavanja edukativnih radionica, seminara i prezentacija.